lá cải.org

 1. Vietnamnet - Đầu năm chơi câu đối bằng tiếng Anh

  ·

  Nhiều người cho rằng, từ “Luck” ở giữa không nên dán thẳng mà nên dán ngược lại như chữ “Phúc” để biểu thị ý nghĩa là “May mắn tới” - Cá nhân tôi đề nghị chữ "Phuck".

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…