lá cải.org

 1. Kiến Thức - Tận mắt ngắm các công cụ gián điệp của CIA

  ·

  Phóng viên của Bee nên đi học một khóa bổ túc tiếng Việt để biết rằng "xem trên trang web" không phải là "tận mắt". Đồng thời nếu có đủ tiền thì làm thêm một cuốc tiếng Ăng Lê để dịch "dragonfly" thành "con chuồn chuồn" thay vì "rồng bay". Không phải cứ Rồng Rắn Rùa Rết là nghe hoành tráng đâu he. Xem bài gốc ở đây.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…