lá cải.org

 1. Phụ Nữ Net - Những bà đồng của showbiz Việt

  ·

  "Hoa hậu đền hùng Giáng My luôn biết tạo bất ngờ mỗi khi xuất hiện trước công chúng" - Giáng My thì viết hoa còn Đền Hùng thì không. Tổ tiên ta chắc rầu lòng lắm đây.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…