lá cải.org

 1. Vietnamnet - Thảm họa Nhật Bản đã được tiên tri báo trước

  ·

  Thở dài. Nhật Bản khoa học kĩ thuật tân tiến quá nên mới nên nông nỗi. Phải tay chúng tôi, nghèo nàn lạc hậu, mê tín dị đoan, chắc chắn đã tránh được thảm họa hạt nhân. Tất nhiên, ấy là nếu chúng tôi có được công nghệ hạt nhân. Thở dài.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…