lá cải.org

 1. Gia Đình - Ngọc Quyên muốn hiến ảnh nude cho quỹ bảo vệ thiên nhiên WWF

  ·

  "Thực sự tôi rất mong muốn được tổ chức WWF mời hợp tác, tôi sẵn lòng tham gia" - WWF thì không rõ, nhưng có tổ chức WTF đây, xin mời Ngọc Quyên.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…