lá cải.org

 1. Người Lao Động - Phát hiện kiến thức sai trong giáo trình cơ bản

  ·

  Liên quan đến cái tên hội thảo "Cơ học Việt Nam có đi trước thế giới?", tôi xin phép trả lời như sau: Đúng, cơ học của chúng ta đi trước thế giới một bước. Ấy là chưa kể, cơ học thế giới đang đứng trên bờ vực.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…