lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Hết lộ 2/3 phần ngực dưới, Hiền Thục lại lộ cả ốc vít

  ·

  Dù vô tình hay cố ý, Hiền Thục đã để lộ phần ngực quá teo lép, có độc giả khi xem xong còn cho rằng đó chỉ là cái "ốc vít" chứ không thể gọi là trái đào tiên. - Thật phẫn nộ! Ngực to thì hãy ra đường chứ! Làm khắm cả cái tên tờ báo Phụ Nữ To Đây!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…