lá cải.org

 1. Tin Tức Online - Cần một cuộc "đại phẫu" làm trong sạch giới người mẫu

  ·

  "Đại phẫu" không ăn thua đâu, phải là "khủng phẫu" kia! Tôi tình nguyện đóng góp hai dao bầu, một dao băm bèo, bốn dao thiến lợn, hai bồ cào, năm vồ, một đe lò rèn, bảy búa cán thép.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…