lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Chàng trai siêu giả giọng được hàng loạt sao khen

  ·

  Ưng Hoàng Phúc nhận xét: "Riêng giọng Phúc thì thấy chưa được giống lắm, mà chắc không bao giờ giống được chuẩn hết đâu (Cười). Thế thì cũng đủ biết giọng mình là một trong những giọng đặc biệt mà mọi người chú ý nghe." - "Cũng khá đấy chú em nhưng le-vồ còn thấp. Thế còn anh thì tài năng dung mạo tót vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da".

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…