lá cải.org

 1. Kiến Thức - Cận cảnh "chốn hưởng lạc" của "bà cố vấn" Trần Lệ Xuân

  ·

  Thế này đã gọi là chốn hưởng lạc à? Thế thì mấy dinh thự của những Trần Lệ Cường, Trần Lệ Hà, Trần Phép Vua Thua Lệ Làng... nên gọi là gì?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…