lá cải.org

 1. Người Lao Động - Dương Dĩnh được giải oan vụ "dao kéo"

  ·

  Tờ “Three weekly” đã đăng thông báo xin lỗi cô - Các bác lá cải Việt Nam lấy đó làm gương, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, đừng để phải dụng đến dao chém chó.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…