lá cải.org

 1. Vietnamnet - Anh Khoa nhảy loi choi, về nhất!

  ·

  Thực ra đó là dân vũ Bulgaria - một điệu nhảy khó và rất đặc trưng, xuất phát từ những người Slavơ vùng Đông Âu - Sau đó thì Anh Khoa đã bị thủy đậu, thật đáng tiếc. Thế mà nhìn anh ấy nhảy tôi cứ nghĩ: phen này tha hồ mà sa đì!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…