lá cải.org

 1. Biên Phòng - Những lần can thiệp quân sự lớn của Hoa Kỳ

  ·

  Tôi suýt ngất khi nhìn thấy sự hoành tráng, vĩ đại của hàng không mẫu hạm Mỹ. Tải trọng cũng phải năm chục yến! Đạn pháo 40 li điều khiển bằng dây thừng! Hai bên lại có bánh xe bò để cân bằng thủy lực! (Hình backup).

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…