lá cải.org

 1. Tuổi Trẻ Online - Tham nhũng đang dần trở thành văn hóa trong giao tiếp

  ·

  A! Tham nhũng anh buổi sáng! - Vâng tham nhũng chị, thế nào hôm nay chị đã tham nhũng chưa? - Rồi anh ạ, không biết anh thì sao? - Chưa chị ạ, tôi bị thừa hơi dạ dày nên tham nhũng khó khăn lắm...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…