lá cải.org

 1. Kiến Thức - Bão giá, trẻ mầm non chỉ được ăn cá thu 1 lần/tuần

  ·

  Thứ đồ con nít, ăn cá thu làm quái gì??? Non sông Việt Nam có vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không, kệ nó!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…