lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Người Việt uống bia xếp thứ ba thế giới

  ·

  Chỉ sau Mỹ, Pháp! Tất nhiên, nền kinh tế của chúng ta cũng thế! Giáo dục cũng vậy! Khoa học cũng không kém cạnh! Văn hóa thậm chí còn nhỉnh hơn! An sinh xã hội thì không có đối thủ! Tự hào vãi lều! Uống bia hạnh phúc vãi lái!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…