lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Con gái Trương Ngọc Ánh lộ quần chip

  ·

  Tuy rằng quý báo đã xóa đi, nhưng cái thời đại Internet này ấy mà, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, nay xin post lại lên đây cho người dưới nhổ lên người trên đái vào.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Thắng

   nhằm lúc 13:38:22 06/4/12, Thắng rằng:

   mấy anh chị làm ở cái tờ báo này ăn nhiều quá đến đú người rồi hay sao vậy trời
   26
  • hình chộp của Trần Nguyễn Uyển Nhi

   lại nhằm lúc 13:16:06 24/7/12, Trần Nguyễn Uyển Nhi rằng:

   Trời ơj, nhỏ mới chút xíu à mà cũng để ý, pó tay
   24
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…