lá cải.org

 1. Vietnamnet - Sự thật về viên đạn giết chết Bin Laden

  ·

  Những câu hỏi day dứt trước thời thế: Phải chăng bin Laden bị giết chết bởi một viên đạn nhúng mỡ lợn? Lợn đâu ra mà nhiều thế? Tại sao soi gương cũng thấy lợn?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…