lá cải.org

 1. Dân Trí - Bản thử nghiệm cuối cùng của Firefox 5.0 xuất hiện

  ·

  Phiên bản (Release candidate) RC, phiên bản thử nghiệm cuối cùng của Firefox 5.0 đã được trình làng - Cái kiểu chú thích này dân tin học gọi là proactive đấy.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…