lá cải.org

 1. Gia Đình - "Thoát y" giữa phố để tìm chồng

  ·

  Phụ nữ Trung Quốc thật không còn phẩm hạnh gì nữa! Tôi rất thất vọng! Được biết phụ nữ Việt Nam chỉ thoát y trong phòng cho người Đài Loan, người Hàn Quốc sờ mó đánh giá, tôi rất mừng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…