lá cải.org

 1. Vietnamnet - Teengirl và những mối tình... sơ cua

  ·

  Vẫn biết rằng tình yêu là một thứ không dễ dàng điều khiển, nhưng nhiều teengirl vẫn quá tham khi “sở hữu” sẵn cho mình từ... một đến hai teenboy "đề phòng" lúc cần thiết. - Như vậy khi mối tềnh tin-gơ xảy ra đổ vỡ thì vẫn còn một hai tin-bòi có sẵn dùng ngay.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…