lá cải.org

 1. Dân Việt - Lady Gaga: Nổi tiếng, ngây thơ và cô độc

  ·

  Vâng, thế giới có quá nhiều bon chen và gian dối, Lady Gaga mỗi bước đi hãy bảo trọng, dọc đường bọn con giai huýt sáo đừng dừng lại, đến nơi nhớ thư về cho anh.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…