lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Giật cả mình!

  ·

  Bạn nghĩ là anh ta có bị "khùng" không?. Tôi thì tôi lại nghĩ là anh ta rất bình thường...Ai lại thấy hét cũng sợ bao giờ phải không?, không biết ai khùng ở đây đây. - Tôi cũng không biết, chỉ ngửi thấy mùi khùng thoang thoảng ở đâu đây.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…