lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Kẻ bạc tình Pennant "thừa tài thiếu đức"

  ·

  Tôi đọc mà không hiểu gì, chỉ nhớ đến hình ảnh một mụ nạ dòng đứng tốc váy, xung quanh ruồi nhặng bay, gào lên "Bớ làng trên xóm dưới ra mà nghe bà chửi đêêêê!"

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…