lá cải.org

 1. Vietnamnet - 'Dựng tóc gáy' với sữa chua có ruồi

  ·

  Sau khi uống cạn một bịch sữa chua hiệu Quang Minh, chị Lệ, một khách hàng người Trung Quốc... - Nay đến tóc gáy chúng ta cũng cùng dựng với bạn Trung Quốc, quả thật núi liền núi, sông liền sông, sồn đô sồn.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…