lá cải.org

 1. Dân Việt - Kiểm tra việc thưởng “sếp” cao gấp 364 lần nhân viên

  ·

  "Mỗi năm được thưởng gấp 364 lần nhân viên, vị chi mỗi ngày chỉ gấp một lần, tức là bằng y nhân viên, tức là công bình, tức là có gì mà phải kiện?" - "Ai chỉ ông phép toán thần sầu ấy thế?" - "Sếp chỉ".

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…