lá cải.org

 1. Gia Đình - "Chuyện ấy" cũng cần... bỗ bã

  ·

  Chuyện bất lực ở nam giới dưới góc độ y học nhưng cái sự buồn chán đến bẽ bàng nhưng không thể nói ra của giới mày râu cũng có ảnh hưởng tâm lý dưới góc độ xã hội học mà nếu không cảnh giác với chính mình thì chuyện sơ suất có thể thành hậu quả lớn - Đây, lời tựa theo phong cách "xuôi ngược như nhau" của báo Gia Đình.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…