lá cải.org

 1. Gia Đình - Loạn vì váy ngắn, quần ren

  ·

  Ngày xưa có loạn 12 sứ quân, loạn kiêu binh, loạn bốn tháng ba vua, nay để tiếp nối lịch sử, chúng ta có loạn quần ren váy ngắn. Và mồ hôi đã rơi, và máu đã chảy. Tồ tồ, xè xè.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…