lá cải.org

 1. Kiến Thức - Tại sao có một số loài chim không thể bay được?

  ·

  GS Võ Quý, Hội Sinh thái học Việt Nam cho biết: Một vài loài chim không có khả năng bay như lạc đà, chim cánh cụt, đà điểu Úc đầu mào... vì thân thể chúng quá nặng, ví dụ như lạc đà có thể nặng từ 70 - 160kg - Ngày 1/9/2011, Việt Nam công bố: phát hiện ra giống "chim lạc đà". Thế giới cử đoàn khoa học đến xác minh. Sau một hồi ú ớ, đại diện chúng ta trả lời: typo, thiếu chữ "của", lỗi tại anh đánh máy.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…