lá cải.org

 1. VTC - Nam sinh tử vong vì tự sướng 42 lần trong 1 đêm

  ·

  "Chúng mày xem đấy. Người ta tự khổ đến đâu cũng không thể chết nhưng tự sướng một bữa là đủ chết. Chúng mày cứ liệu mà tự sướng tộ vào!" - Một bữa tự sướng (Nam Kao).

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…