lá cải.org

 1. VTC - Hoa hậu Thùy Lâm mua vàng tích trữ

  ·

  Chúng tôi đưa cái tin vớ vẩn này lên báo đây là để cho bạn đọc biết một điều tốt đẹp lớn lao: đời đã sinh ra Luyện nhưng vẫn còn có Lâm, là một người lương thiện, thị đã không đi cướp mà quyết định mua vàng...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…