lá cải.org

 1. Giáo Dục - 27 bức ảnh độc quyền, xúc động rơi lệ tại sinh nhật bé Bích

  ·

  Được sự đồng ý của gia đình cháu Bích, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam là phóng viên duy nhất đã dự buổi sinh nhật của cháu - Chính báo Giáo Dục in đậm mấy chữ này, không phải tôi, các bạn đừng nhổ nước bọt vào tôi mà tội nghiệp.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…