lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Giải mã những ẩn số Honda Vario 2012

  ·

  Một con người bình thường - tức là có đầu óc bình thường, không bị não úng thủy, không bị hội chứng DOWN, không giựt kinh phong, nhỏ không té giếng, lớn không rớt cống - sẽ đặt tít là "Những thông số kĩ thuật của Honda Vario".

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…