lá cải.org

 1. Vietnamnet - Ăn mày tổ chức sinh nhật cảm ơn hàng xóm

  ·

  Một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, anh ăn mày này tên là Oai Oai. Thế còn tên của tác giả bài báo thì bí mật, nghe bảo ai đoán trúng chị ấy sẽ mời tham dự sinh nhật tới...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…