lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Nữ sinh ngành Y bị thầy giáo hại đời khi thực hành xoa bóp!

  ·

  Tít gốc là "Nữ sinh ngành Y bị thầy giáo hại đời khi thực hành xoa bóp, bớ làng nước ơi!", nhưng tổng biên tập đã bỏ khúc cuối. Rủi thay, còn sót cái dấu chấm cảm.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…