lá cải.org

 1. 24h - Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa bỗng hóa nhà thơ

  ·

  Đọc cái tít tôi đã buồn cười lắm rồi, nhưng vẫn còn trụ được trên ghế. Đến khi thưởng thức bài thơ y chang "Thơ tình viết về một người đàn bà không có tên" của Lưu Quang Vũ thì tôi ngã lăn quay ra.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…