lá cải.org

 1. Giáo Dục - Độc đáo chợ chửi, chợ Tây giữa lòng Hà Nội

  ·

  Chọn một trong hai cách để ngành du lịch nước ta bắt kịp Thái Lan: 1. Thôi khen mấy trò chửi bới là "độc đáo, thú vị, nét văn hóa, truyền thống" đi. 2. Vận động toàn dân chuyển đổi giới tính.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…