lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - 3 cháu bé chết đuối: Trách nhiệm thuộc về ai?

  ·

  Ông Mộc khẳng định công trường thi công có bảo vệ gác 24/24, nhưng lúc xảy ra tai nạn thì bảo vệ ...về ăn cơm. - Thế thì phải ghi thành (24 - thời gian ăn cơm) / 24.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…