lá cải.org

 1. Giáo Dục - Nhức mắt với váy ngắn của nữ sinh Nhật Bản

  ·

  Với tư cách là tờ báo đại diện cho giáo dục Việt Nam, chúng tôi bày tỏ sự quan ngại với nền giáo dục Nhật Bản. Sao các ông để học sinh mặc váy  ngắn đến như thế? Trong khi học sinh chúng tôi còn chả có váy để mà mặc...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…