lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Trước khi chết, BinLaden chỉ còn 16 triệu đồng

  ·

  Sai lầm của y là đã đổi 16 triệu đồng này ra tiền xu mệnh giá 200, 500, 2000, và 5000 đồng. Khi lực lượng chống khủng bố xông vào, y đang lặc lè kéo bao tiền...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…