lá cải.org

 1. Kiến Thức - Bắt được cá sấu trong mương nước Hà Nội

  ·

  "Có thể con vật bị xổng từ một nhà dân nào đó", anh Cường phán đoán. Người đàn ông có thú câu cá và chơi chim cảnh này cho biết sẽ thịt cá sấu và chia cho bạn bè. - Chiều nay tôi sẽ ra mua két sắt về nhốt con cá sấu nhà tôi lại, để chẳng may sổng ra thiên nhiên thì lại nguy đến tính mệnh.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…