lá cải.org

 1. VTC - Bộ trưởng GTVT đề xuất điều chỉnh giờ học, làm việc

  ·

  Theo gợi ý của ông Thăng, cơ quan trung ương có thể làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều - Tôi nghe nói đề xuất này đang bị viên chức nhà nước phản đối kịch liệt. Cũng dễ hiểu, đang yên đang lành tự nhiên bị bắt đi làm sớm hơn 2 tiếng, về trễ hơn 3 tiếng đồng hồ.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…