lá cải.org

 1. Kiến Thức - “Quỷ tốc độ” Carnotaurus có đuôi “bạo lực” nhất thế giới

  ·

  Trên thực tế, chúng có thể chạy nhanh hơn nhiều loài khác như tê giác. - Tôi sẽ ngồi đợi đến chiều xem có loài khác nào nữa không.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…