lá cải.org

 1. Tuổi Trẻ Online - Nước ở đâu đang đổ vào Bangkok?

  ·

  Sau khi kiểm kê và phát hiện thấy lũ lụt đã nhấn chìm hàng trăm nóc nhà và khiến hàng triệu người mất nhà cửa, thành phố Bangkok chúng tôi nhận ra mỗi nóc nhà chứa hàng vạn người là quá nhiều. Do đó chúng tôi quyết định giảm tốc độ sinh đẻ lại. Động thái đầu tiên sẽ là đổi tên thành phố thành Handkok.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…