lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Bi kịch của những sơn nữ bị cạy cửa… ngủ thăm (2)

  ·

  Ngôn ngữ Việt Nam là một kho tàng quý giá. Và quý giá hơn nữa là kho tàng này không dành cho bọn ngu. Cụ cựa mãi không mở được, chúng bèn chắp vá mấy từ ngữ thiểu năng xài đỡ.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…