lá cải.org

 1. Giáo Dục - Hãng bay của Hà Dũng bị khởi kiện món nợ 1,3 triệu USD

  ·

  Hi vọng chuyện này không làm ổng mất thói quen mua một lúc hai chục chai rượu ngoại, boa tiếp viên hàng chục triệu, nuôi chó cảnh và chửi quản gia vân vân...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…