lá cải.org

 1. VTC - PGS trẻ nhất 2011: Mới 29 tuổi và đẹp trai

  ·

  Nhà báo làm tôi nhớ đến mụ vợ trong tuồng "Nói xấu vợ" của Chiến Thắng: Nó ngồi xem ti vi nó bảo "chậc chậc chậc... thằng này mà ở bên này thì.. chậc mình phải hôn cho nó phát." Úi giời hôn cho nó phát, hôn cho nó phát nó chả tát cho vêu mồm hôn cho nó phát à.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…