lá cải.org

 1. Giáo Dục - Hoa hậu Thu Thủy muốn Brad Pitt... đào hoa, hư hỏng?

  ·

  Người Pháp có một câu rất hay, có thể áp dụng cho Thu Thủy: Vouloir c'est pouvoir (Muốn là được.) Người Việt Nam có một câu còn hay hơn, có thể áp dụng cho Brad Pitt: Cuộc đời đẩy đưa, ai đưa mình đẩy.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của x_mần

   nhằm lúc 08:25:58 17/11/11, x_mần rằng:

   hh Thu Thủy của chúng ta sẽ được cả thế giới biết đến, mừng quá các bạn ơi.
   0
  • hình chộp của Tuan Tu

   lại nhằm lúc 10:32:01 17/11/11, Tuan Tu rằng:

   Hoa hậu đi viết bài cho báo dâm dục, thật là vãi luyện!
   0
  • hình chộp của bin

   nhằm lúc 10:45:26 17/11/11, bin rằng:

   Chị Hoa hậu Thu Thủy, em thề là dù em không biết chị là ai nhưng em chưa bao giờ dám nghi ngờ chị bị mù chữ nên chị không cần viết bài chứng minh là chị biết đọc biết viết nữa được không hở chị ?
   0
  • hình chộp của ^^

   lại nhằm lúc 10:51:38 17/11/11, ^^ rằng:

   Vouloir c'est pouvoir , anh cũng biết câu này sao ? ^^

   :x
   0
  • hình chộp của thudinh

   nhằm lúc 16:20:47 18/11/11, thudinh rằng:

   Nước dãi nhễu cả thúng!
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…