lá cải.org

 1. Giáo Dục - Giáo dục nhóm tự xưng “đàn em của Lê Văn Luyện”

  ·

  Đây là hình ảnh nhóm tự xưng "Đàn em của Lê Văn Luyện" được nhóm tự xưng "Giáo dục" giáo dục: http://i.imgur.com/TsEJI.jpg.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Sợ

   nhằm lúc 19:47:00 20/11/11, Sợ rằng:

   Ôi thật là vãi luyện! Anh Luyện mà còn tự do thì có đứa chết mất xác.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…