lá cải.org

 1. VnExpress - Bóng đá Việt Nam bắt tay ngay vào cải tổ

  ·

  Đủng, phải gọi là cải tổ! Độ hài hước của cải tôi chỉ dám nhận là cải cháu chắt thôi.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Yomilk180ml

   nhằm lúc 20:13:47 24/11/11, Yomilk180ml rằng:

   Cải tổ thật ấy chứ, chẳng qua là Bóng đá nó không có tay mà bắt thôi, đừng có đùa!
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…